Tegning

H-Bygg as har tegnet og prosjektert en rekke bygg. Vi tegner og prosjekterer etter kundens behov og ønsker, og ivaretar samtidig lover og forskrifter.

Du kontakter oss med dine byggeplaner, presenterer dine ønsker og behov.

Vi tilpasser tegninger i henhold til lover og forskrifter, og tegner alt fra situasjonsplan, fasadetegninger, plantegninger.

  • Vi tegner hus, hytter, tilbygg, påbygg, garasjer.
  • Vi hjelper deg med hele prosessen fra planlegging til ferdig bygg.
  • Tegninger, byggesøknader, og oppfølging under byggeprosessen.
  • Råd og anbefalinger.