Tomter

Tomter til salgs. Vi har 3 ledige hustomter til salgs. Hver tomt er på ca 1 mål.

Ta kontakt med oss i H-bygg As for ytterligere informasjon.

Tomt Skoltmyrhaugen

Tomt Eidsåsen